BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Yerin kulağı var atasözünün anlamı - Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz) atasözünün anlamı - Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünün anlamı - Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı - Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Vurucu güç deyiminin anlamı - Ne Günlere Kaldık! Deyiminin Anlamı - Hevesi kursağında kalmak Deyiminin Anlamı - Baş Göz Etmek Deyiminin Anlamı - Atın Yüğrükse Bin de Kaç Deyiminin Anlamı - Ağzını Aramak Deyiminin Anlamı - Arkasını Getirememek Deyiminin Anlamı - Bal gibi Deyiminin Anlamı - İki eli kanda olsa Deyiminin Anlamı - Ağzından Girip Burnundan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Altı Kaval Üstü Şeşhane (Şişhane) Deyiminin Anlamı - Çalım satmak (caka satmak) Deyiminin Anlamı - Uçsuz bucaksız deyiminin anlamı - Can baş üstüne Deyiminin Anlamı - Kalburla Su Taşımak Deyiminin Anlamı - Rekor Kırmak Deyiminin Anlamı - Dünkü çocuk Deyiminin Anlamı - Avucunu Yalamak Deyiminin Anlamı - Ağzına Layık Deyiminin Anlamı - Canının içine sokacağı gelmek Deyiminin Anlamı -