BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Dünyalar onun olmak Deyiminin Anlamı - Paçaları Sıvamak Deyiminin Anlamı - Kâğıt Üzerinde Kalmak Deyiminin Anlamı - Haber uçurmak Deyiminin Anlamı - Emeği Geçmek Deyiminin Anlamı - Alnının Ar Damarı Çatlamak Deyiminin Anlamı - Ak Pak Deyiminin Anlamı - Göz Ucuyla Bakmak Deyiminin Anlamı - Toprağı bol olsun deyiminin anlamı - Kan Ağlamak Deyiminin Anlamı - Baskın Çıkmak Deyiminin Anlamı - Adı Çıkmak Deyiminin Anlamı - Yolunu bulmak deyiminin anlamı - Şaka maka (derken) Deyimini - Zevahiri kurtarmak deyiminin anlamı - Tersi dönmek deyiminin anlamı - Çiçeği burnunda Deyiminin Anlamı - Uzun uzadıya deyiminin anlamı - Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp koymak deyiminin anlamı - Kapalı Kutu Deyiminin Anlamı -