logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Allah Adamı Deyiminin Anlamı - Elden Düşme Deyiminin Anlamı - Kuyruklu Yalan Deyiminin Anlamı - Pusu Kurmak Deyiminin Anlamı - Zihnini bulandırmak deyiminin anlamı - Yüzüne bir daha bakmamak deyiminin anlamı - Vücudunu ortadan kaldırmak deyminin anlamı - Buz kesilmek Deyiminin Anlamı - Açık Fikirli Deyiminin Anlamı - Sil Baştan Deyiminin Anlamı - Ayyuka Çıkmak Deyiminin Anlamı - Başı Tutmak Deyiminin Anlamı - Yüzü ak deyiminin anlamı - Sere Serpe Deyiminin Anlamı - Sabahı Etmek Deyiminin Anlamı - Nalıncı Keseri Gibi Kendine Yontmak Deyiminin Anlamı - Dar kafalı Deyiminin Anlamı - Ya herrü (herro) ya merrü (merro) deyiminin anlamı - Turşusu çıkmak deyiminin anlamı - Noktası Noktasına Deyiminin Anlamı -