logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Parmağı Ağzında Kalmak Deyiminin Anlamı - Demir atmak Deyiminin Anlamı - Hâlden anlamak Deyiminin Anlamı - Üstünden dökülmek deyiminin anlamı - Ağzından Laf Almak (çekmek) Deyiminin Anlamı - Karman Çorman Deyiminin Anlamı - Sır Küpü Deyiminin Anlamı - Boğaz Boğaza Gelmek Deyiminin Anlamı - Kesenin Ağzını Açmak Deyiminin Anlamı - Ümitsizliğe düşmek deyiminin anlamı - Yer yerinden oynamak deyiminin anlamı - Diş göstermek Deyiminin Anlamı - Toprağı bol olsun deyiminin anlamı - İçinden okumak Deyiminin Anlamı - İçine sokacağı gelmek Deyiminin Anlamı - Uçkuruna sağlam deyiminin anlamı - Mesele Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Tongaya basmak deyiminin anlamı - Payını Almak Deyiminin Anlamı - Akıl Sır Ermemek Deyiminin Anlamı -