logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Almanca Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Üstüne üstüne gitmek deyiminin anlamı - Canına okumak Deyiminin Anlamı - İçini kemirmek Deyiminin Anlamı - Burnunun Dikine Gitmek Deyiminin Anlamı - Tıka basa yemek deyiminin anlamı - İki eli kanda olsa Deyiminin Anlamı - Yoluna (rayına) girmek deyiminin anlamı - Madik Atmak Deyiminin Anlamı - Şimdiden tezi yok deyiminin anlamı - Sırra Kadem Basmak Deyiminin Anlamı - Canı çıkmak Deyiminin Anlamı - Ölüp ölüp dirilmek Deyiminin Anlamı - Şöyle böyle deyiminin anlamı - Yüz tutmak deyiminin anlamı - Çığır açmak Deyiminin Anlamı - Derdine düşmek Deyiminin Anlamı - Allayıp Pullamak Deyiminin Anlamı - Saat Bu Saat Deyiminin Anlamı - Abesle İştigal Etmek Deyiminin Anlamı - Baş Ağrıtmak Deyiminin Anlamı -