BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Japonca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Yoldan kalmak deyiminin anlamı - Dolap çevirmek Deyiminin Anlamı - Zılgıt yemek deyiminin anlamı - Çaba göstermek Deyiminin Anlamı - Bir Gömlek Aşağı Deyiminin Anlamı - Ümitsizliğe düşmek deyiminin anlamı - Boş Vermek Deyiminin Anlamı - Kuş Uçurmamak Deyiminin Anlamı - Ahı Tutmak Deyiminin Anlamı - Tıka basa doldurmak deyiminin anlamı - Maneviyatı Bozulmak Deyiminin Anlamı - Arka Arkaya Vermek Deyiminin Anlamı - Boş Bulunmak Deyiminin Anlamı - Darısı (dostlar) başına Deyiminin Anlamı - Etekleri Tutuşmak Deyiminin Anlamı - Elde Kalmak Deyiminin Anlamı - Zimmetine geçirmek deyiminin anlamı - Kuru Sıkı Deyiminin Anlamı - Pot Kırmak Deyiminin Anlamı - Aklı Başına Gelmek Deyiminin Anlamı -