logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
logo
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Yanına (kâr) kalmak deyiminin anlamı - Numara Yapmak Deyiminin Anlamı - İbret almak Deyiminin Anlamı - Düşe kalka Deyiminin Anlamı - Dile gelmek Deyiminin Anlamı - Üstüne üstüne gitmek deyiminin anlamı - El Kapısı Deyiminin Anlamı - Tatlıya bağlamak deyiminin anlamı - Mal Bulmuş Mağribi Gibi Deyiminin Anlamı - Demir atmak Deyiminin Anlamı - Yer yarılıp içine girmek deyiminin anlamı - Felce Uğramak Deyiminin Anlamı - Zülfüyâra dokunmak deyiminin anlamı - Kan Dökmek Deyiminin Anlamı - Elinden Tutmak Deyiminin Anlamı - Fermanlı Deli Deyiminin Anlamı - Vurucu güç deyiminin anlamı - Damokles`in kılıcı Deyiminin Anlamı - Tepeden inme deyiminin anlamı - Yardan atmak deyiminin anlamı -