logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Kendi Kendine Gelin Güvey Olmak Deyiminin Anlamı - Eli Bayraklı Deyiminin Anlamı - Peşini Bırakmamak Deyiminin Anlamı - Çanına ot tıkamak Deyiminin Anlamı - Dört ayak üstüne düşmek Deyiminin Anlamı - Pusuya Düşmek Deyiminin Anlamı - Payını Almak Deyiminin Anlamı - Kalem Oynatmak Deyiminin Anlamı - Aba Altından Sopa(değnek) Göstermek Deyiminin Anlamı Açıklaması ve Kullanımı - Temel taşı deyiminin anlamı - Baş Eğmek Deyiminin Anlamı - İçine işlemek Deyiminin Anlamı - Yüzü görmemek deyiminin anlamı - Taban tepmek (patlatmak) deyiminin anlamı - Diş göstermek Deyiminin Anlamı - Gözlerine İnanmamak Deyiminin Anlamı - Sipsivri Kalmak Deyiminin Anlamı - Fitne Sokmak Deyiminin Anlamı - Kapağı Atmak Deyiminin Anlamı - Çıkmaza girmek Deyiminin Anlamı -