BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dizgini (dizginleri) ele almak Deyiminin Anlamı - Eceline susamak Deyiminin Anlamı - Boyunduruk Altına Girmek Deyiminin Anlamı - Anası Ağlamak Deyiminin Anlamı - Ağzını Öpeyim (seveyim) Deyiminin Anlamı - Kulağını Çekmek Deyiminin Anlamı - Hizaya gelmek Deyiminin Anlamı - Saç Saça Baş Başa Deyiminin Anlamı - Gözlerinin İçi Gülmek Deyiminin Anlamı - Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülmek Deyiminin Anlamı - Gavur İnadı Deyiminin Anlamı - Hür düşünüş Deyiminin Anlamı - Çene yarıştırmak Deyiminin Anlamı - Gürültüye (patırtıya) pabuç bırakmamak Deyiminin Anlamı - Ağzı Sulanmak Deyiminin Anlamı - Kıssadan Hisse Almak Deyiminin Anlamı - Mızıkçılık Etmek Deyiminin Anlamı - Yüreği çarpmak deyiminin anlamı - Gölge Etmek Deyiminin Anlamı - Betine Gitmek Deyiminin Anlamı -