BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Birbirine Düşmek Deyiminin Anlamı - Baş Aşağı Gitmek Deyiminin Anlamı - Can yoldaşı Deyiminin Anlamı - Tekin değil deyiminin anlamı - Gözü Açık Gitmek Deyiminin Anlamı - Don gömlek Deyiminin Anlamı - Sökün Etmek Deyiminin Anlamı - Başı Darda Kalmak (başı dara düşmek) Deyiminin Anlamı - Ne İdiği Belirsiz Deyiminin Anlamı - Aklını Peynir Ekmekle Yemek Deyiminin Anlamı - Kulağı Delik Deyiminin Anlamı - Burnu Büyümek Deyiminin Anlamı - Yerinde saymak deyiminin anlamı - Laf Atmak Deyiminin Anlamı - Alı Al Moru Mor Deyiminin Anlamı - Dağları devirmek Deyiminin Anlamı - Ortadan kalkmak Deyiminin Anlamı - Başını Derde Sokmak Deyiminin Anlamı - Parmak Hesabı Deyiminin Anlamı - Gönülden Çıkarmak Deyiminin Anlamı -