BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş atasözünün anlamı - Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz atasözünün anlamı - Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır atasözünün anlamı - Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne de bulduğunu atasözünün anlamı - Abdal abdala çatmayınca, kasnak boyuna geçmez atasözünün anlamı - Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke’de bulunur atasözünün anlamı - Abanın kadri yağmurda bilinir atasözünün anlamı - Aba vakti yaba yaba vakti aba atasözünün anlamı - Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz atasözünün anlamı - Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de sevene atasözünün anlamı - Bal tutan parmağını yalar atasözünün anlamı - Azman olma, uzman ol atasözünün anlamı - Az veren candan çok veren maldan verir atasözünün anlamı - Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün anlamı - Atı alan Üsküdar’ı geçer atasözünün anlamı - Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün anlamı - Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı - Ata et, ite ot vermek atasözünün anlamı - At karnından yiğit burnundan bellidir atasözünün anlamı - At binenin, kılıç kuşananın atasözünün anlamı - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Ara (aralarını) Bozmak Deyiminin Anlamı - Ümitsizliğe düşmek deyiminin anlamı - Burnundan Düşen Bin Parça (olmak) Deyiminin Anlamı - Dizlerine kapanmak Deyiminin Anlamı - Okkalı Kahve Deyiminin Anlamı - Müslüman Adam Deyiminin Anlamı - Allem Etmek Kallem Etmek Deyiminin Anlamı - Yel yeperek yelken kürek deyiminin anlamı - Köprüleri Atmak Deyiminin Anlamı - Adını Koymak Deyiminin Anlamı - Abacı Kebeci Ara Yerde Sen Neci Göstermek Deyiminin Anlamı - Ahkam Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Bir Ayağı Çukurda Olmak Deyiminin Anlamı - Kılı Kırk Yarmak Deyiminin Anlamı - Açıkta Kalmak (olmak) Deyiminin Anlamı - Pes Demek Deyiminin Anlamı - İçine sokacağı gelmek Deyiminin Anlamı - İki eli kanda olsa Deyiminin Anlamı - Dili dolaşmak Deyiminin Anlamı - Alnı Açık Yüzü Ak (olmak) Deyiminin Anlamı -