logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bulanık Suda Balık Avlamak Deyiminin Anlamı - Altta Kalanın Canı Çıksın Deyiminin Anlamı - Ağzına Bir Parmak Bal Çalmak Deyiminin Anlamı - Üstüne varmak deyiminin anlamı - Ahmak Islatan Deyiminin Anlamı - Tel çekmek deyiminin anlamı - Taş yürekli deyiminin anlamı - Yerinden oynamak deyiminin anlamı - El Kapısı Deyiminin Anlamı - Art Düşünce (niyet) Deyiminin Anlamı - Karnı Zil Çalmak Deyiminin Anlamı - Dili dolaşmak Deyiminin Anlamı - Kök Söktürmek Deyiminin Anlamı - Uyku bastırmak deyiminin anlamı - Toz kondurmamak deyiminin anlamı - Pire İçin Yorgan Yakmak Deyiminin Anlamı - İpin ucunu kaçırmak Deyiminin Anlamı - Başından Büyük İşlere Girişmek (veya kalkışmak) Deyiminin Anlamı - Renkten Renge Girmek Deyiminin Anlamı - Zimmetine geçirmek deyiminin anlamı -