BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Sağlam Ayakkabı Değil Deyiminin Anlamı - Söz Altında Kalmamak Deyiminin Anlamı - Anasının Nikahını İstemek Deyiminin Anlamı - Boynunun Borcu Deyiminin Anlamı - Laf Atmak Deyiminin Anlamı - Canı (gönlü) çekmek Deyiminin Anlamı - İyi saatte olsunlar Deyiminin Anlamı - Ayaklar Altına Almak Deyiminin Anlamı - Ters tarafından kalkmak deyiminin anlamı - Burnu Havada (olmak) Deyiminin Anlamı - Buzlar çözülmek Deyiminin Anlamı - Maneviyatı Bozulmak Deyiminin Anlamı - Acısı İçine (yüreğine) Çökmek (işlemek) Deyiminin Anlamı - On parmağında on marifet Deyiminin Anlamı - Yüz kızartıcı deyiminin anlamı - Curcunaya çevirmek (veya döndürmek) Deyiminin Anlamı - Ensesine Yapışmak Deyiminin Anlamı - Paçası Düşük Deyiminin Anlamı - Canı gitmek Deyiminin Anlamı - Çıkar yol Deyiminin Anlamı -