BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Bol Keseden Deyiminin Anlamı - Mal Etmek Deyiminin Anlamı - Kuş Kadar Canı Olmak Deyiminin Anlamı - Parmak Basmak Deyiminin Anlamı - Başı Altından Çıkmak Deyiminin Anlamı - Ömrü vefa etmemek Deyiminin Anlamı - Boynunu Vurmak Deyiminin Anlamı - Yağlı ballı olmak deyiminin anlamı - Çok Görmek Deyiminin Anlamı - Senet Vermek Deyiminin Anlamı - Ağzı (bir karış) Açık Kalmak Deyiminin Anlamı - Lâhavle Çekmek Deyiminin Anlamı - Rüzgâr Gelecek Delikleri Tıkamak Deyiminin Anlamı - Baş Göstermek Deyiminin Anlamı - Üst perdeden konuşmak deyiminin anlamı - Ayağını Yorganına göre Uzatmak Deyiminin Anlamı - Rafa Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Tıka basa yemek deyiminin anlamı - Sepet Havası Çalmak Deyiminin Anlamı - Kelleyi Koltuğuna Almak Deyiminin Anlamı -