BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Et Kafalı Deyiminin Anlamı - Ağzı Süt Kokmak Deyiminin Anlamı - Üçe beşe bakmamak deyiminin anlamı - Ses Çıkarmamak Deyiminin Anlamı - Uyku gözünden akmak deyiminin anlamı - Yardan atmak deyiminin anlamı - Faka Basmak Deyiminin Anlamı - Ağzından Laf Almak (çekmek) Deyiminin Anlamı - Pupa Yelken Deyiminin Anlamı - Sinek Avlamak Deyiminin Anlamı - İçi sızlamak Deyiminin Anlamı - Çaptan düşmek Deyiminin Anlamı - Çoluk çocuğa karışmak Deyiminin Anlamı - Yarım ağızlı (söylemek) deyiminin anlamı - Ayak Üstü (üzeri) Deyiminin Anlamı - Alın Teri Dökmek Deyiminin Anlamı - Çıkar yol Deyiminin Anlamı - Dile (dillere) düşmek Deyiminin Anlamı - Düğün evi gibi Deyiminin Anlamı - Pusulayı Şaşırmak Deyiminin Anlamı -