BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır atasözünün anlamı - Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne de bulduğunu atasözünün anlamı - Abdal abdala çatmayınca, kasnak boyuna geçmez atasözünün anlamı - Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke’de bulunur atasözünün anlamı - Abanın kadri yağmurda bilinir atasözünün anlamı - Aba vakti yaba yaba vakti aba atasözünün anlamı - Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz atasözünün anlamı - Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de sevene atasözünün anlamı - Bal tutan parmağını yalar atasözünün anlamı - Azman olma, uzman ol atasözünün anlamı - Az veren candan çok veren maldan verir atasözünün anlamı - Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün anlamı - Atı alan Üsküdar’ı geçer atasözünün anlamı - Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün anlamı - Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı - Ata et, ite ot vermek atasözünün anlamı - At karnından yiğit burnundan bellidir atasözünün anlamı - At binenin, kılıç kuşananın atasözünün anlamı - Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur) atasözünün anlamı - Arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır atasözünün anlamı - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - İzinden yürümek Deyiminin Anlamı - Kırk Dereden Su Getirmek Deyiminin Anlamı - Alacağına Şahin, Vereceğine Karga Deyiminin Anlamı - Sermayeyi Kediye Yüklemek Deyiminin Anlamı - Çalım satmak (caka satmak) Deyiminin Anlamı - Battı Balık Yan Gider Deyiminin Anlamı - Mânâ Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Mezar Kaçkını Deyiminin Anlamı - İçine sindirmek Deyiminin Anlamı - Burnu Büyümek Deyiminin Anlamı - Göze Batmak Deyiminin Anlamı - Fütur Getirmemek Deyiminin Anlamı - Şeref vermek deyiminin anlamı - Ara Bulmak Deyiminin Anlamı - Saçı Bitmedik Deyiminin Anlamı - Yalancı pehlivan deyiminin anlamı - Kim Vurduya Gitmek Deyiminin Anlamı - Başı Boş Bırakmak Deyiminin Anlamı - Balık İstifi Deyiminin Anlamı - Haddini bilmek Deyiminin Anlamı -