BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tatlı dil deyiminin anlamı - Yeri yurdu belirsiz deyiminin anlamı - Büyümüş de küçülmüş Deyiminin Anlamı - Arif Olan Anlasın (anlar) Deyiminin Anlamı - Hüd dağı gibi şişmek Deyiminin Anlamı - Tımarhane kaçkını deyiminin anlamı - Temiz para deyiminin anlamı - Yuvasını yıkmak deyiminin anlamı - Çam yarması Deyiminin Anlamı - Kendinden Geçmek Deyiminin Anlamı - Nuh Der Peygamber Demez Deyiminin Anlamı - Beylik Söz Deyiminin Anlamı - Eciş bücüş Deyiminin Anlamı - İnce eleyip sık dokumak Deyiminin Anlamı - Uyku bastırmak deyiminin anlamı - Ters yüz etmek deyiminin anlamı - Eceli gelmek Deyiminin Anlamı - Turşusu çıkmak deyiminin anlamı - Mahalle Karısı Deyiminin Anlamı - Cendereye sokmak Deyiminin Anlamı -