BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Almanca Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Gazel Okumak Deyiminin Anlamı - Ulu orta söz söylemek deyiminin anlamı - Saçını Süpürge Etmek Deyiminin Anlamı - Ya herrü (herro) ya merrü (merro) deyiminin anlamı - Yuvasını yıkmak deyiminin anlamı - Baş Edememek Deyiminin Anlamı - Yüreği kalkmak deyiminin anlamı - Silip Süpürmek Deyiminin Anlamı - İpi koparmak Deyiminin Anlamı - Anasını Sat (satayım) Deyiminin Anlamı - Ensesine Yapışmak Deyiminin Anlamı - Öteden beri Deyimin Anlamı - Cebi delik Deyiminin Anlamı - Malın Gözü Deyiminin Anlamı - Dolap çevirmek Deyiminin Anlamı - Dili varmamak Deyiminin Anlamı - Yaz boz tahtasına çevirmek deyiminin anlamı - Kanadı Altına Almak Deyiminin Anlamı - El Uzatmak Deyiminin Anlamı - Çiçeği burnunda Deyiminin Anlamı -