BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Yerin kulağı var atasözünün anlamı - Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz) atasözünün anlamı - Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünün anlamı - Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı - Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - Kara Çalmak Deyiminin Anlamı - Ayak Takımı Deyiminin Anlamı - Pahalıya Mal Olmak Deyiminin Anlamı - Tongaya basmak deyiminin anlamı - Apar Topar Deyiminin Anlamı - Büyüklük göstermek Deyiminin Anlamı - Dar hayat Deyiminin Anlamı - Ne Mene Deyiminin Anlamı - İş başa düşmek Deyiminin Anlamı - Ali’nin Külahını Veli’ye, Veli’nin Külahını Ali’ye Giydirmek Deyiminin Anlamı - Rengi Atmak Deyiminin Anlamı - Altını Çizmek Deyiminin Anlamı - Paraya Kıymak Deyiminin Anlamı - Vur dedikse öldür demedik ya! deyiminin anlamı - Kana Susamak Deyiminin Anlamı - Dal budak salmak Deyiminin Anlamı - Köşe Bucak Deyiminin Anlamı - Ağır Basmak Deyiminin Anlamı - Yere bakan yürek yakan deyiminin anlamı - Saç Saça Baş Başa Deyiminin Anlamı -