BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Laf Altında kalmamak Deyiminin Anlamı - Ayıkla Pirincin Taşını Deyiminin Anlamı - Ha babam (ha) Deyiminin Anlamı - Çam yarması Deyiminin Anlamı - Şeytan görsün yüzünü deyiminin anlamı - Gözdağı Vermek Deyiminin Anlamı - Deliksiz uyku Deyiminin Anlamı - Kanına Susamak Deyiminin Anlamı - Sapı Silik Deyiminin Anlamı - Yakası açılmadık deyiminin anlamı - Fiyatı Dondurmak Deyiminin Anlamı - Devede kulak Deyiminin Anlamı - Gırla Gitmek Deyiminin Anlamı - Diş geçirememek Deyiminin Anlamı - Baştan Kara Gitmek Deyiminin Anlamı - Şeytanın ayağını kırmak deyiminin anlamı - Başını Boş Bırakmak Deyiminin Anlamı - Oldu olacak kırıldı nacak Deyiminin Anlamı - Sık Boğaz Etmek Deyiminin Anlamı - İçi sızlamak Deyiminin Anlamı -