BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş atasözünün anlamı - Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz atasözünün anlamı - Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır atasözünün anlamı - Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne de bulduğunu atasözünün anlamı - Abdal abdala çatmayınca, kasnak boyuna geçmez atasözünün anlamı - Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke’de bulunur atasözünün anlamı - Abanın kadri yağmurda bilinir atasözünün anlamı - Aba vakti yaba yaba vakti aba atasözünün anlamı - Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz atasözünün anlamı - Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de sevene atasözünün anlamı - Bal tutan parmağını yalar atasözünün anlamı - Azman olma, uzman ol atasözünün anlamı - Az veren candan çok veren maldan verir atasözünün anlamı - Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün anlamı - Atı alan Üsküdar’ı geçer atasözünün anlamı - Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün anlamı - Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı - Ata et, ite ot vermek atasözünün anlamı - At karnından yiğit burnundan bellidir atasözünün anlamı - At binenin, kılıç kuşananın atasözünün anlamı - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Ağzından Laf Almak (çekmek) Deyiminin Anlamı - Yarım ağızlı (söylemek) deyiminin anlamı - Ara Bulmak Deyiminin Anlamı - Kaleyi İçinden Fethetmek Deyiminin Anlamı - Diş kirası Deyiminin Anlamı - Uyur uyanık deyiminin anlamı - Pestilini Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Yardan atmak deyiminin anlamı - Anasını Sat (satayım) Deyiminin Anlamı - Ağzına (veya ağzının içine) Bakmak Deyiminin Anlamı - Ayağını Kaydırmak Deyiminin Anlamı - Dağ doğura doğura fare doğurdu Deyiminin Anlamı - Tekbir getirmek deyiminin anlamı - Kulaklarını Çınlatmak Deyiminin Anlamı - Yağlı kapı deyiminin anlamı - On parmağında on kara Deyiminin Anlamı - Söz Birliği Etmek Deyiminin Anlamı - Vücuda getirmek deyiminin anlamı - Bel Bağlamak Deyiminin Anlamı - Etrafında Dört Dönmek Deyiminin Anlamı -