BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Şıp diye geçmek deyiminin anlamı - İki eli kanda olsa Deyiminin Anlamı - Ağız Kalabalığına Getirmek Deyiminin Anlamı - Çat pat Deyiminin Anlamı - Keyif Çatmak Deyiminin Anlamı - Külâhları Değişmek Deyiminin Anlamı - Ne Mal Olduğunu Anlamak Deyiminin Anlamı - Deyimler | Deyimler ve Anlamları | Cümle İçinde Kullanımı - Tabanvayla gitmek deyimlerin anlamı - Gölgesinden Korkmak Deyiminin Anlamı - Çifte kumrular Deyiminin Anlamı - Tükürdüğünü yalamak deyiminin anlamı - Kendini Vermek Deyiminin Anlamı - Yüz üstü bırakmak deyiminin anlamı - Evde Kalmak Deyiminin Anlamı - Öç almak Deyiminin Anlamı - Kanlı Canlı Deyiminin Anlamı - Pabucunu Ters Giydirmek Deyiminin Anlamı - Meydan Okumak Deyiminin Anlamı - Kabına Sığmamak Deyiminin Anlamı -