BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tütün Eksperliği Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Ömür sürmek Deyiminin Anlamı - Göz Kararı Deyiminin Anlamı - Mahşer Midillisi Deyiminin Anlamı - İmana gelmek Deyiminin Anlamı - Baş Başa Kalmak Deyiminin Anlamı - Kuru İftira Deyiminin Anlamı - Şundan bundan deyminin anlamı - Aslı Faslı (astarı) Olmamak Deyiminin Anlamı - Ağzının Payını Vermek Deyiminin Anlamı - Zevkine varmak deyiminin anlamı - Tok evin aç kedisi deyiminin anlamı - Ahkam Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Tuzluya mal olmak deyiminin anlamı - Köstek Olmak Deyiminin Anlamı - Taşa tutmak deyiminin anlamı - Düşüp kalkmak Deyiminin Anlamı - Ali’nin Külahını Veli’ye, Veli’nin Külahını Ali’ye Giydirmek Deyiminin Anlamı - Ecel aman verirse Deyiminin Anlamı - Başına Çalmak Deyiminin Anlamı - Faka Basmak Deyiminin Anlamı -