BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Sıcak Kanlı Deyiminin Anlamı - Tımarhane kaçkını deyiminin anlamı - Taraf tutmak deyiminin anlamı - Aklına Esmek Deyiminin Anlamı - Uzaktan uzağa deyiminin anlamı - Abesle İştigal Etmek Deyiminin Anlamı - Üst perdeden konuşmak deyiminin anlamı - Bıçak Kemiğe Dayanmak Deyiminin Anlamı - Adam Olmak Deyiminin Anlamı - Sağ Sözünü Sol Gözünden Sakınmak Deyiminin Anlamı - Teslim bayrağı çekmek deyiminin anlamı - Ne Dese Beğenirsin Deyiminin Anlamı - Matrak Geçmek Deyiminin Anlamı - Yüzü soğuk deyiminin anlamı - Sağlam Ayakkabı Değil Deyiminin Anlamı - Çok Görmek Deyiminin Anlamı - Bire Bin Katmak Deyiminin - Tohuma kaçmak deyiminin anlamı - Cehennem olmak Deyiminin Anlamı - Rast Gitmek Deyiminin Anlamı -