BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Yerin kulağı var atasözünün anlamı - Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz) atasözünün anlamı - Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünün anlamı - Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı - Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Yolunu beklemek deyiminin anlamı - Kuş Uçurmamak Deyiminin Anlamı - Canı gitmek Deyiminin Anlamı - Eteğine Yapışmak Deyiminin Anlamı - Onuruna dokunmak Deyiminin Anlamı - Şeytanın ayağını kırmak deyiminin anlamı - Pusulayı Şaşırmak Deyiminin Anlamı - Baş Başa Kalmak Deyiminin Anlamı - Palavra Atmak Deyiminin Anlamı - Vıdı vıdı etmek deyiminin anlamı - Topun ağzında deyiminin anlamı - Cana minnet (bilmek) Deyiminin Anlamı - Hızır gibi yetişmek Deyiminin Anlamı - Paraya Para Dememek Deyiminin Anlamı - Para Yapmak Deyiminin Anlamı - Yara açmak deyiminin anlamı - Kanıyla Ödemek Deyiminin Anlamı - Kulağını Bükmek Deyiminin Anlamı - Ocağı Kör Kalmak Deyiminin Anlamı - Rahatlık Batmak Deyiminin Anlamı -