BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Aklını Başına Almak (toplamak, devşirmek) Deyiminin Anlamı - Gönlünden Kopmak Deyiminin Anlamı - Üste çıkmak deyiminin anlamı - Buz tutmak Deyiminin Anlamı - İşi azıtmak Deyiminin Anlamı - Bile Bile Lades Deyiminin Anlamı - Gözden Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Sayıp Dökmek Deyiminin Anlamı - Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülmek Deyiminin Anlamı - Gözü Açık Deyiminin Anlamı - İkili oynamak Deyiminin Anlamı - İki ayağını bir pabuca sokmak Deyiminin Anlamı - İşinden olmak Deyiminin Anlamı - Alıcı Gözüyle Bakmak Deyiminin Anlamı - Üstünde kalmak deyiminin anlamı - Boş Atıp Dolu Tutmak Deyiminin Anlamı - Okkalı Kahve Deyiminin Anlamı - Akıl Kutusu (kumkuması) Deyiminin Anlamı - Ya herrü (herro) ya merrü (merro) deyiminin anlamı - Safra Bastırmak Deyiminin Anlamı -