BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Ortalık karışmak Deyiminin Anlamı - Defe (tefe) koymak Deyiminin Anlamı - İşi duman olmak Deyiminin Anlamı - Başını Vermek Deyiminin Anlamı - Ata Et İte Ot Vermek (yedirmek) Deyiminin Anlamı - Ha babam (ha) Deyiminin Anlamı - Acı Soğuk Deyiminin Anlamı ve Acı Soğuk Deyimi - Benlik Davası Deyiminin Anlamı - Sinirleri Boşanmak Deyiminin Anlamı - Göz Önünde Tutmak (Bulundurmak) Deyiminin Anlamı - Can vermek Deyiminin Anlamı - Can sağlığı Deyiminin Anlamı - Ağzını Havaya (poyraza) Açmak Deyiminin Anlamı - Yol geçen hanı deyiminin anlamı - Karnım Tok Deyiminin Anlamı - Mevki Sahibi Olmak Deyiminin Anlamı - Emeği Geçmek Deyiminin Anlamı - Astarı Yüzünden Pahalı Olmak Deyiminin Anlamı - Top atmak deyiminin anlamı - Söz Açmak Deyiminin Anlamı -