BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Leb Demeden Leblebiyi Anlamak Deyiminin Anlamı - Söz Ayağa Düşmek Deyiminin Anlamı - Diline pelesenk etmek Deyiminin Anlamı - Başını Vermek Deyiminin Anlamı - Yükte hafif pahada ağır deyiminin anlamı - Uyku gözünden akmak deyiminin anlamı - Diken üstünde oturmak Deyiminin Anlamı - Üstesinden gelmek deyiminin anlamı - Kan Ağlamak Deyiminin Anlamı - Başı Dönmek Deyiminin Anlamı - Cürmü meşhut hâlinde yakalamak Deyiminin Anlamı - Boy Göstermek Deyiminin Anlamı - Kulağını Bükmek Deyiminin Anlamı - Ne Yardan Geçer Ne Serden Deyiminin Anlamı - Saltanat Sürmek Deyiminin Anlamı - Çağ açmak Deyiminin Anlamı - Baskın Çıkmak Deyiminin Anlamı - Kendini Ateşe Atmak Deyiminin Anlamı - Şüphe kurdu deyiminin anlamı - Burnu Bile Kanamamak Deyiminin Anlamı -