logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Zınk diye durmak deyiminin anlamı - Ayağının Altına Almak Deyiminin Anlamı - Evde Kalmak Deyiminin Anlamı - Yer vermek deyiminin anlamı - Eyvallah Etmemek Deyiminin Anlamı - Köprüleri Atmak Deyiminin Anlamı - Boğuntuya Getirmek Deyiminin Anlamı - Kafası Almamak Deyiminin Anlamı - Kabına Sığmamak Deyiminin Anlamı - Sinirleri Yatışmak Deyiminin Anlamı - Kambur Üstüne Kambur (Kambur Kambur Üstüne) Deyiminin Anlamı - İş sarpa sarmak Deyiminin Anlamı - Metelik Vermemek Deyiminin Anlamı - İçinden pazarlıklı Deyiminin Anlamı - Uzun uzadıya deyiminin anlamı - Fitil Olmak Deyiminin Anlamı - Taş kesilmek deyiminin anlamı - Yüzünü ekşitmek deyiminin anlamı - Akıl Etmek Deyiminin Anlamı - Can damarına basmak Deyiminin Anlamı -