logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Oralarda (oralı) olmamak Deyiminin Anlamı - Noktası Noktasına Deyiminin Anlamı - Başını Alıp Gitmek Deyiminin Anlamı - Uçkuruna sağlam deyiminin anlamı - Vur abalıya deyiminin anlamı - Tırpan atmak deyiminin anlamı - Pusulayı Şaşırmak Deyiminin Anlamı - Adı Kalmak Deyiminin Anlamı - Balık İstifi Deyiminin Anlamı - Şeytan kulağına kurşun deyiminin anlamı - Ucuz atlatmak deyiminin anlamı - Alacağına Şahin, Vereceğine Karga Deyiminin Anlamı - Çaba göstermek Deyiminin Anlamı - Elini Kolunu Sallaya Sallaya Gelmek Deyiminin Anlamı - Alçak Gönüllü Olmak Deyiminin Anlamı - Ruhu Bile Duymamak Deyiminin Anlamı - Tebelleş olmak deyiminin anlamı - Kaleyi İçinden Fethetmek Deyiminin Anlamı - Ayağına Dolaşmak (veya dolanmak) Deyiminin Anlamı - Aceleye Getirmek (dara getirmek) Deyiminin Anlamı -