BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Almanca Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bunda Bir İş Var Deyiminin Anlamı - Yüreğine su serpilmek deyiminin anlamı - Altını Üstüne Getirmek Deyiminin Anlamı - Dört elle sarılmak Deyiminin Anlamı - Emeği Geçmek Deyiminin Anlamı - Eli Boş Dönmek Deyiminin Anlamı - Buluttan Nem Kapmak Deyiminin Anlamı - Pestilini Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Arkasında Dolaşmak (gezmek) Deyiminin Anlamı - Acı Söz Deyiminin Anlamı - Göz Nuru Dökmek Deyiminin Anlamı - Etrafında Dört Dönmek Deyiminin Anlamı - Vurucu güç deyiminin anlamı - Sapı Silik Deyiminin Anlamı - Akşama Sabaha Deyiminin Anlamı - Aklı Karışmak Deyiminin Anlamı - Dil yarası Deyiminin Anlamı - İçi çekmek Deyiminin Anlamı - Bağrını Delmek Deyiminin Anlamı - Göz Boyamak Deyiminin Anlamı -