BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Feleğin Çemberinden Geçmek Deyiminin Anlamı - Ağzına (veya ağzının içine) Bakmak Deyiminin Anlamı - Ayak Uydurmak Deyiminin Anlamı - Gönülden Geçirmek Deyiminin Anlamı - Altında Kalmamak Deyiminin Anlamı - Kâğıt Üzerinde Kalmak Deyiminin Anlamı - Çağ açmak Deyiminin Anlamı - Yüreği kabarmak deyiminin anlamı - Yerinde duramamak deyiminin anlamı - Paraya Çevirmek Deyiminin Anlamı - Şafak sökmek Deyiminin Anlamı - Damokles`in kılıcı Deyiminin Anlamı - Noktası Noktasına Deyiminin Anlamı - Kırık Dökük Deyiminin Anlamı - Gelip Çatmak Deyiminin Anlamı - İki yakası bir araya gelmemek Deyiminin Anlamı - Parmak Kadar Çocuk Deyiminin Anlamı - Kapı Komşu Deyiminin Anlamı - İş başa düşmek Deyiminin Anlamı - Vara yoğa karışmak deyiminin anlamı -