BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Yük altına girmek deyiminin anlamı - Tüyü düzmek deyiminin anlamı - Burnunu Çekmek Deyiminin Anlamı - Başına Buyruk Deyiminin Anlamı - Kapı Komşu Deyiminin Anlamı - Feragat Sahibi Deyiminin Anlamı - İşkembeden atmak Deyiminin Anlamı - Akan Sular Durmak Deyiminin Anlamı - Karalar Bağlamak Giymek Deyiminin Anlamı - İki eli (birinin) yakasında olmak Deyiminin Anlamı - Zaman öldürmek deyiminin anlamı - Baş Çekmek Deyiminin Anlamı - İçli dışlı olmak Deyiminin Anlamı - Kumpas Kurmak Deyiminin Anlamı - Felsefe Yapmak Deyiminin Anlamı - Bir Eli Yağda, Bir Eli Balda (olmak) Deyiminin Anlamı - Davul çalmak Deyiminin Anlamı - Anasının Gözü Deyiminin Anlamı - Külâhını Ters Giydirmek Deyiminin Anlamı - Ayağının Tozuyla Deyiminin Anlamı -