BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fütur Getirmemek Deyiminin Anlamı - Şafak atmak Deyiminin Anlamı - Aralarından Kara Kedi Geçmek (veya aralarına kara kedi girmek) Deyiminin Anlamı - İş çığırından çıkmak Deyiminin Anlamı - Kundak Sokmak Deyiminin Anlamı - Omuz silkmek Deyiminin Anlamı - Diş bilemek Deyiminin Anlamı - Kalbur Üstü Deyiminin Anlamı - Gıcık Tutmak Deyiminin Anlamı - Al Gülüm Ver Gülüm Deyiminin Anlamı - Kaşlarını Çatmak Deyiminin Anlamı - Ağzını Kapamak Deyiminin Anlamı - Verip veriştirmek deyiminin anlamı - Vız gelmek (vız gelip tırıs gitmek) deyiminin anlamı - Ayağı (ayakları) Suya Ermek (değmek) Deyiminin Anlamı - Çanak yalayıcı Deyiminin Anlamı - Dünyadan elini eteğini çekmek Deyiminin Anlamı - Yol geçen hanı deyiminin anlamı - Söz (Laf) İşitmek Deyiminin Anlamı - Cin fikirli Deyiminin Anlamı -