BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Yerin kulağı var atasözünün anlamı - Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz) atasözünün anlamı - Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünün anlamı - Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı - Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Cinler cirit (top) oynamak Deyiminin Anlamı - Ağzı Kulaklarına Varmak Deyiminin Anlamı - Elifi Görse Mertek Sanır Deyiminin Anlamı - Tabanları kaldırmak deyiminin anlamı - Saati Saatine Uymamak Deyiminin Anlamı - Formül Bulmak Deyiminin Anlamı - Ayakları Geri Geri Gitmek Deyiminin Anlamı - Uçan kuştan medet ummak deyiminin anlamı - Ne De Olsa Deyiminin Anlamı - Neden Sonra Deyiminin Anlamı - Tepesinden (başından) kaynar su dökülmek deyiminin anlmı - Elden Ele Dolaşmak Deyiminin Anlamı - Geçmişini Karıştırmak Deyiminin Anlamı - Can çekişmek Deyiminin Anlamı - Ferman Dinlememek Deyiminin Anlamı - Gözden Düşmek Deyiminin Anlamı - Kem Küm Etmek Deyiminin Anlamı - Şafak atmak Deyiminin Anlamı - Perdesi Yırtık Deyiminin Anlamı - Yakayı kurtarmak deyiminin anlamı -