BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Grubu Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Ucuz atlatmak deyiminin anlamı - Akıllı Uslu Deyiminin Anlamı - Baş Göz Etmek Deyiminin Anlamı - Kabuğuna Çekilmek Deyiminin Anlamı - Huzurunu kaçırmak Deyiminin Anlamı - Gözden Kaçmak Deyiminin Anlamı - Ayağını Çekmek Deyiminin Anlamı - Geçer Akçe Deyiminin Anlamı - Boş Bulunmak Deyiminin Anlamı - Yüzüne bir daha bakmamak deyiminin anlamı - Sabahın Köründe Deyiminin Anlamı - Dört elle sarılmak Deyiminin Anlamı - Saati Saatine Uymamak Deyiminin Anlamı - Al Gülüm Ver Gülüm Deyiminin Anlamı - Canlı cenaze Deyiminin Anlamı - Can kalmamak Deyiminin Anlamı - Ağızdan Laf (söz) Çekme (çalmak) Deyiminin Anlamı - Üst baş deyiminin anlamı - Akan Sular Durmak Deyiminin Anlamı - Sallantıda Kalmak Deyiminin Anlamı -