BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Kalbur Üstü Deyiminin Anlamı - Ayak Diremek Deyiminin Anlamı - Burnundan (fitil fitil) Gelmek Deyiminin Anlamı - Gani Gönüllü Deyiminin Anlamı - İşten el çektirmek Deyiminin Anlamı - Gıcık Tutmak Deyiminin Anlamı - Zırnık (bile) vermemek deyiminin anlamı - Gönlünden Kopmak Deyiminin Anlamı - Pot Kırmak Deyiminin Anlamı - Gözden Kaybolmak Deyiminin Anlamı - Kapısını Aşındırmak Deyiminin Anlamı - Boğaz Derdi Deyiminin Anlamı - Yer etmek deyiminin anlamı - Bet (i) Bereket (i) Kalmamak Deyiminin Anlamı - Gemi Azıya Almak Deyiminin Anlamı - Mesken Tutmak Deyiminin Anlamı - Can evi Deyiminin Anlamı - Büyümüş de küçülmüş Deyiminin Anlamı - Söz Geçirmek Deyiminin Anlamı - Çıt çıkarmamak Deyiminin Anlamı -