BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Yüzünü gören cennetlik deyiminin anlamı - Sır Küpü Deyiminin Anlamı - Abacı Kebeci Ara Yerde Sen Neci Göstermek Deyiminin Anlamı - Kırık Dökük Deyiminin Anlamı - Şaka götürmemek Deyiminin Anlamı - Oldu olacak kırıldı nacak Deyiminin Anlamı - Kör Değneğini Beller Gibi Deyiminin Anlamı - Karnı Geniş Deyiminin Anlamı - Pamuk İpliği İle Bağlamak Deyiminin Anlamı - Sıkı Durmak Deyiminin Anlamı - Kol Kanat Olmak Deyiminin Anlamı - Rol Oynamak Deyiminin Anlamı - Ezbere İş Görmek Deyiminin Anlamı - Ağız Aramak (veya yoklamak) Deyiminin Anlamı - Kambur Üstüne Kambur (Kambur Kambur Üstüne) Deyiminin Anlamı - Eyvallah Etmemek Deyiminin Anlamı - Adı Kalmak Deyiminin Anlamı - Şeref vermek deyiminin anlamı - Kara Cahil Deyiminin Anlamı - Eyvallah Demek Deyiminin Anlamı -