logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Felsefe Grubu Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Perdesi Yırtık Deyiminin Anlamı - Vakit kazanmak deyiminin anlamı - Güven kazanmak Deyiminin Anlamı - Yüze yüze kuyruğuna gelmek deyiminin anlamı - Göz Kararı Deyiminin Anlamı - Aklına Düşmek Deyiminin Anlamı - Üç aşağı beş yukarı deyiminin anlamı - Ağır Gelmek Deyiminin Anlamı - Gözdağı Vermek Deyiminin Anlamı - Aklı Başında Olmamak Deyiminin Anlamı - Şamar oğlanı deyiminin anlamı - Söz Altında Kalmamak Deyiminin Anlamı - On parmağında on marifet Deyiminin Anlamı - Gönlü Bol Deyiminin Anlamı - Tabanları kaldırmak deyiminin anlamı - Tüyleri diken diken olmak deyiminin anlamı - Mide Bulandırmak Deyiminin Anlamı - Başı Darda Kalmak (başı dara düşmek) Deyiminin Anlamı - Elden Düşme Deyiminin Anlamı - Tatlı dil deyiminin anlamı -