BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Almanca Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Çil yavrusu gibi dağılmak Deyiminin Anlamı - Alttan Güreşmek Deyiminin Anlamı - Göz Nuru Dökmek Deyiminin Anlamı - Aklına Gelen Başına Gelmek Deyiminin Anlamı - Kulağını Bükmek Deyiminin Anlamı - Partiyi Kaybetmek Deyiminin Anlamı - Kök Söktürmek Deyiminin Anlamı - Ayağı (ayakları) Suya Ermek (değmek) Deyiminin Anlamı - Yük altına girmek deyiminin anlamı - Tabanları kaldırmak deyiminin anlamı - Ahmak Islatan Deyiminin Anlamı - Yüzünü kızartmak deyiminin anlamı - Bir Damla Deyiminin Anlamı - Caka satmak Deyiminin Anlamı - Kan Kusmak Deyiminin Anlamı - Kendini Toplama Deyiminin Anlamı - Çene yarıştırmak Deyiminin Anlamı - Dut yemiş bülbüle dönmek Deyiminin Anlamı - Dilinin altında bir şey olmak Deyiminin Anlamı - Elini Sıcak Sudan Soğuk Suya Sokmamak Deyiminin Anlamı -