BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Yerin kulağı var atasözünün anlamı - Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz) atasözünün anlamı - Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünün anlamı - Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı - Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Başa Gelmek Deyiminin Anlamı - Lamı Cimi Yok Deyiminin Anlamı - Abesle İştigal Etmek Deyiminin Anlamı - Maskara Olmak Deyiminin Anlamı - Kırklara Kırışmak Deyiminin Anlamı - Yanına bırakmamak deyiminin anlamı - Hurdası çıkmak Deyiminin Anlamı - Bir Şeye Benzememek Deyiminin Anlamı - Varlıkta darlık çekmek deyiminin anlamı - Açığa Vurmak Deyiminin Anlamı - Eli Hafif Deyiminin Anlamı - Üstüne üstüne gitmek deyiminin anlamı - Buz tutmak Deyiminin Anlamı - Tıraş etmek deyiminin anlamı - Aklı Başından Gitmek Deyiminin Anlamı - Zahmete sokmak deyiminin anlamı - Ecel teri dökmek Deyiminin Anlamı - Fiyatı Dondurmak Deyiminin Anlamı - Mümkün Mertebe Deyiminin Anlamı - Ömür çürütmek Deyiminin Anlamı -