BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Zora binmek deyiminin anlamı - Şakası yok deyiminin anlamı - Anasını Ağlatmak Deyiminin Anlamı - Akla Karayı Seçmek Deyiminin Anlamı - Cart kaba kâğıt Deyiminin Anlamı - Hora tepmek Deyiminin Anlamı - Ne Yardan Geçer Ne Serden Deyiminin Anlamı - Uzun uzadıya deyiminin anlamı - Karda Gezip İzini Belli Etmemek Deyiminin Anlamı - Kendi Kendini Yemek Deyiminin Anlamı - Elden Ele Dolaşmak Deyiminin Anlamı - Başından Büyük İşlere Girişmek (veya kalkışmak) Deyiminin Anlamı - Tepesine binmek deyiminin anlamı - Duman etmek Deyiminin Anlamı - Ağzını Aramak Deyiminin Anlamı - Kül Yutmamak Deyiminin Anlamı - Kara Liste Deyiminin Anlamı - Tatlı su firengi deyiminin anlamı - Fora Etmek Deyiminin Anlamı - Merhabayı Kesmek Deyiminin Anlamı -