BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Rekor Kırmak Deyiminin Anlamı - Muradına Ermek Deyiminin Anlamı - Ayak Uydurmak Deyiminin Anlamı - Işığı altında Deyiminin Anlamı - Pestilini Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Dikiş tutturamamak Deyiminin Anlamı - Fütur Getirmemek Deyiminin Anlamı - Üstüne varmak deyiminin anlamı - Davul çalmak Deyiminin Anlamı - Göğüs Germek Deyiminin Anlamı - Şakaya vurmak deyiminin anlamı - Oralarda (oralı) olmamak Deyiminin Anlamı - Aman Dedirtmek (amana getirmek) Deyiminin Anlamı - Büyümüş de küçülmüş Deyiminin Anlamı - Matrak Geçmek Deyiminin Anlamı - Altından Kalkmak Deyiminin Anlamı - Gözleri Fıldır Fıldır Etmek Deyiminin Anlamı - Oy birliği Deyiminin Anlamı - Ağzının Payını Vermek Deyiminin Anlamı - Yolu (ayağı) düşmek deyiminin analmı -