BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Akla Karayı Seçmek Deyiminin Anlamı - Alı Al Moru Mor Deyiminin Anlamı - Posta Koymak Deyiminin Anlamı - Ayağını Yorganına göre Uzatmak Deyiminin Anlamı - Bozuk Düzen Deyiminin Anlamı - Yaygarayı basmak deyiminin anlamı - Tadını almak deyiminin anlamı - Makas Almak Deyiminin Anlamı - Ocağı Kör Kalmak Deyiminin Anlamı - Uçsuz bucaksız deyiminin anlamı - Fütur Getirmemek Deyiminin Anlamı - Sıdkı Sıyrılmak Deyiminin Anlamı - Tepesi atmak deyiminin anlamı - İşi azıtmak Deyiminin Anlamı - Ün kazanmak deyiminin anlamı - Üstüne bir bardak (soğuk) su içmek deyiminin anlamı - İçli dışlı olmak Deyiminin Anlamı - Burnu Büyümek Deyiminin Anlamı - Üstüne titremek deyiminin anlamı - Teselli bulmak deyiminin anlamı -