BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Yerin kulağı var atasözünün anlamı - Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz) atasözünün anlamı - Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünün anlamı - Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı - Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Cümle kapısı Deyiminin Anlamı - Yol kesmek deyiminin anlamı - Başı Kalabalık (olmak) Deyiminin Anlamı - İflâhını kesmek Deyiminin Anlamı - At Oynatmak Deyiminin Anlamı - Kana Susamak Deyiminin Anlamı - Pasaportunu Vermek Deyiminin Anlamı - Adı Karışmak Deyiminin Anlamı - Yola düşmek deyiminin anlamı - Karşı Çıkmak Deyiminin Anlamı - Yan basmak deyiminin anlamı - Parmak Isırmak Deyiminin Anlamı - Sinirleri Alt Üst Olmak Deyiminin Anlamı - Yan gözle bakmak deyiminin anlamı - Burnundan (fitil fitil) Gelmek Deyiminin Anlamı - Bağrına Basmak Deyiminin Anlamı - Kıl Payı Kalmak Deyiminin Anlamı - Yalayıp yutmak deyiminin anlamı - Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyiminin anlamı - Caka satmak Deyiminin Anlamı -