BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Masrafa Girmek Deyiminin Anlamı - Dananın kuyruğu kopmak Deyiminin Anlamı - Işığı altında Deyiminin Anlamı - Yaygarayı basmak deyiminin anlamı - Anasını Sat (satayım) Deyiminin Anlamı - Sağlam Ayakkabı Değil Deyiminin Anlamı - Zurnanın zırt dediği yer deyiminin anlamı - Acı Çekmek (duymak) Deyiminin Anlamı - Soğuk Nevale Deyiminin Anlamı - Sinek Avlamak Deyiminin Anlamı - Ruhu Bile Duymamak Deyiminin Anlamı - Hüd dağı gibi şişmek Deyiminin Anlamı - Eski Defterleri Karıştırmak Deyiminin Anlamı - İş çatallanmak (çatallaşmak) Deyiminin Anlamı - Para Sızdırmak Deyiminin Anlamı - Külâhıma Anlat Deyiminin Anlamı - Sırtından Geçinmek Deyiminin Anlamı - Oldum bittim (veya oldum olası) Deyiminin Anlamı - Aklını Peynir Ekmekle Yemek Deyiminin Anlamı - Topa tutmak deyiminin anlamı -