logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Kaşla Göz Arasında Deyiminin Anlamı - Şunun şurası deyiminin anlamı - Curcunaya çevirmek (veya döndürmek) Deyiminin Anlamı - Tozu dumana katmak deyiminin anlamı - Arka Kapıdan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Ya herrü (herro) ya merrü (merro) deyiminin anlamı - Teşrif etmek deyiminin anlamı - Kafası İşlemek (Çalışmak) Deyiminin Anlamı - Zart zurt etmek deyiminin anlamı - Tersi dönmek deyiminin anlamı - Açık Bono Vermek Deyiminin Anlamı - Mânâ Vermek Deyiminin Anlamı - Dallanıp budaklanmak Deyiminin Anlamı - Elinin Hamuruyla Erkek İşine Karışmak Deyiminin Anlamı - Yüreği kararmak deyiminin anlamı - Can atmak Deyiminin Anlamı - Tuz biber ekmek deyiminin anlamı - Aç Susuz Kalmak Deyiminin Anlamı - Eski Defterleri Karıştırmak Deyiminin Anlamı - Canını dişine takmak Deyiminin Anlamı -