BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Düşünüp taşınmak Deyiminin Anlamı - Nalıncı Keseri Gibi Kendine Yontmak Deyiminin Anlamı - Kedi Gibi Dört Ayak Üstüne Düşmek Deyiminin Anlamı - Buz tutmak Deyiminin Anlamı - Kraldan Çok Kralcı Olmak Deyiminin Anlamı - Çam yarması Deyiminin Anlamı - Ecel aman verirse Deyiminin Anlamı - Taş kesilmek deyiminin anlamı - Ağır Elli Deyiminin Anlamı - Gökten Zembille mi İndi Deyiminin Anlamı - Yüreği hop etmek deyiminin anlamı - Yolunu beklemek deyiminin anlamı - Arı Kovanı gibi İşlemek Deyiminin Anlamı - Aşağı Yukarı Deyiminin Anlamı - Tadı damağında kalmak deyiminin anlamı - Sineye Çekmek Deyiminin Anlamı - Kimseye Eyvallah Etmemek Deyiminin Anlamı - Başa Güreşmek Deyiminin Anlamı - Yere göğe koyamamak deyiminin anlamı - Sağı Solu (Belli) Olmamak Deyiminin Anlamı -