BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Eli Sıkı Deyiminin Anlamı - Sen Sağ Ben Selâmet Deyiminin Anlamı - Ara Bulmak Deyiminin Anlamı - Allah’ın Belası Deyiminin Anlamı - Tepeden inme deyiminin anlamı - Veryansın etmek deyiminin anlamı - Kaleyi İçinden Fethetmek Deyiminin Anlamı - Diş bilemek Deyiminin Anlamı - Meydana Çıkmak Deyiminin Anlamı - Nalıncı Keseri Gibi Kendine Yontmak Deyiminin Anlamı - İn cin top oynamak Deyiminin Anlamı - Elini Kana Bulamak Deyiminin Anlamı - Ömrü vefa etmemek Deyiminin Anlamı - Arka Çıkmak Deyiminin Anlamı - Açıkta Kalmak (olmak) Deyiminin Anlamı - Ağzı (bir karış) Açık Kalmak Deyiminin Anlamı - Kraldan Çok Kralcı Olmak Deyiminin Anlamı - Pılıyı Pırtıyı Toplamak Deyiminin Anlamı - Elinden Tutmak Deyiminin Anlamı - Çarşamba pazarı Deyiminin Anlamı -