BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Saçı Bitmedik Deyiminin Anlamı - At Oynatmak Deyiminin Anlamı - Gözden Kaçmak Deyiminin Anlamı - Ağzının Suyu Akmak Deyiminin Anlamı - Ahı Yerde Kalmamak Deyiminin Anlamı - Postayı Kesmek Deyiminin Anlamı - Adamdan Saymak Deyiminin Anlamı - Parmak Kadar Çocuk Deyiminin Anlamı - Ekmeğini taştan çıkarmak Deyiminin Anlamı - Kara Çalı Deyiminin Anlamı - Ağzı (bir karış) Açık Kalmak Deyiminin Anlamı - Eşref Saat Deyiminin Anlamı - Tıka basa yemek deyiminin anlamı - Açık Alınla Deyiminin Anlamı - Söz Almak Deyiminin Anlamı - Göze Almak Deyiminin Anlamı - İçine sokacağı gelmek Deyiminin Anlamı - Ayağını Kaydırmak Deyiminin Anlamı - Sağ Sözünü Sol Gözünden Sakınmak Deyiminin Anlamı - Ayağını Yorganına göre Uzatmak Deyiminin Anlamı -